Regulamin funkcjonowania Gminnej Biblioteki publicznej

w Stanominie i jej filii od dnia 15 lutego 2021r.
1. Biblioteka będzie funkcjonowała wyłącznie jako wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek.
2. Przy stanowisku bibliotekarza może przebywać tylko jeden czytelnik. Pozostali czytelnicy będą oczekiwać w bezpiecznej odległości na swoją kolejność obsługi.
3. Czytelnicy wchodzący do biblioteki mają obowiązek noszenia maseczki i zdezynfekowania rąk w miejscu do tego przeznaczonym.
4. Czytelnia nie będzie udostępniona dla czytelników.
5. Stanowiska komputerowe będą udostępniane tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych.
6. Ze stanowisk komputerowych w bibliotece w Stanominie i filii w Pomianowie mogą korzystać tylko 2 osoby jednocześnie a w filiach w Rogowie i Podwilczu tylko 1 osoba.
7. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników poddawane są kwarantannie.
8. W bibliotekach nie ma możliwości korzystania z gier planszowych, stolikowych i kącików zabawowych.
Godziny otwarcia bibliotek pozostają bez zmian.

 1. Biblioteka w Stanominie:
  Poniedziałek – Piątek 13.00 – 19.00
  Filia biblioteczna w Podwilczu
  Poniedziałek, Czwartek – 10.00-17.00
  Środa – 9.00-15.00
  Wtorek, Piątek 10.00-16.00

  Filia biblioteczna w Rogowie
  Poniedziałek,Wtorek,Środa,Piatek – 9.00-15.00
  Czwartek, – 11.00 – 17.00
  Filia biblioteczna w Pomianowie
  Poniedziałek – 11.00-17.00
  Wtorek, Środa,Piątek– 9.00 – 15.00.

  Powyższe obostrzenia są niezbędne dla Waszego i Naszego bezpieczeństwa.
  Prosimy o cierpliwość oraz dostosowanie się do powyższych zasad.