Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
zaprasza aktywnych sołtysów
działających na terenie województwa zachodniopomorskiego
do udziału w IX edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku” 2021

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku” 2021 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.
W konkursie, jako kandydat do tytułu „Sołtys Roku” może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2020.
Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2021 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.
Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innego operatora zajmującego się dystrybucją przesyłek, w terminie do 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
 KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2021

W toku konkursu wyłonionych zostanie 3 Laureatów, którzy otrzymają nagrody finansowe w wysokości po 5 000,00 zł brutto.

 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.wrir.wzp.pl/soltys-roku

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2021- karta zgłoszeniowa
Załącznik nr 1 do Uchwały - Regulamin konkursu Sołtys Roku 2021
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2021 - oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2021 - Oświadczenie zdjęcia
Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2021 - klauzula RODO
plakat_A3
plakat_A4