Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa  - opiekuna i gospodarza  wsi,   składam Państwu najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej. Serdecznie dziękuję za współpracę, za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności we wszystkich dziedzinach życia, za troskę wyrażającą się podejmowaniem i skutecznym realizowaniem działań oraz inicjatyw służących rozwojowi wsi, sołectw a tym samym całej naszej gminy. Wójt Gminy Jacek Smoliński