30 czerwca ostatnim dniem na złożenie deklaracji!

Dodane przez admin - czw., 02/06/2022 - 11:28

Kategoria

UWAGA! 30 czerwca ostatnim dniem na złożenie deklaracji!

 

30 czerwca br. mija termin na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ten ustawowy obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku.

Deklaracje można składać w formie elektronicznej, czyli przez Internet z wykorzystaniem Profilu Zaufanego pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy Białogard przy wsparciu pracownika Urzędu.

Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji w wyznaczonym ustawowo terminie może skutkować karą grzywny.


Source URL: https://www.gmina-bialogard.pl/aktualnosc/komunikaty/777-30-czerwca-ostatnim-dniem-na-zlozenie-deklaracji