Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Białogard za 2021 r.

Dodane przez admin - pon., 04/07/2022 - 10:16
Przy mównicy - Jacek Smoliński Wójt Gminy Białogard z bukietem kwiatów, dziękuje za udzielone wotum zaufania i absolutorium.

Kategoria

1 lipca br. podczas LXIII Sesji Rady Gminy, Wójt Gminy Białogard Jacek Smoliński
jednogłośnie uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2021.
Wotum zaufania – to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała Rady Gminy,
wyrażająca zaufanie do działalności wójta, aprobująca jego bieżącą działalność. Podjęcie
uchwały w tej sprawie, poprzedziło omówienie przez Wójta, Raportu o stanie gminy za 2021r.
Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania
samorządu. To akt aprobowania wykonania budżetu, akt organu przedstawicielskiego uznający,
na podstawie sprawozdania, prawidłowość działalności finansowej organu wykonawczego.
Absolutorium samorządowe jest instytucją służącą organowi stanowiącemu JST do
sprawowania kontroli wykonania budżetu przez organ wykonawczy.
Tak więc po raz czwarty w obecnej kadencji, Wójt Gminy Jacek Smoliński uzyskał
absolutorium oraz wotum zaufania, które udzieliła mu Rada Gminy Białogard.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w realizacji i spełnianiu kolejnych wyzwań. (AK)

Za stołem siedzące Radne (od lewej strony fotografii) Pani Marzenia Moraczewska, Pani Daria Smolińska, Pani Agnieszka  Krzemińska, Pani Ewa   i Pani Emilia Majewska. Na ekranie widoczny tytuł uchwały : "...  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białogard absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r."  oraz wynik głosowania 11:0:0.  Przy mównicy - Pan Jacek Smoliński Wójt Gminy Białogard. Z prawej strony mównicy,  siedzący za stołem Zastępca Przewodniczącej RG Pan Marcin Pender.

Za stołem siedzące Radne (od lewej strony fotografii) Pani Marzenia Moraczewska, Pani Daria Smolińska, Pani Agnieszka  Krzemińska, Pani Ewa   i Pani Emilia Majewska. Na ekranie widoczny tytuł uchwały : "...  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białogard absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r."  oraz wynik głosowania 11:0:0.

 


Source URL: https://www.gmina-bialogard.pl/aktualnosc/komunikaty/798-wotum-zaufania-i-absolutorium-dla-wojta-gminy-bialogard-za-2021-r