wolne miejsca w zlobku

Dodatek węglowy- informacja

Dodane przez admin - śr., 03/08/2022 - 14:15

Kategoria

DODATEK WĘGLOWY

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców Gminy Białogard informujemy Państwa, że w dniu 19 lipca 2022r. Sejm przyjął projekt ustawy o tzw. „dodatku węglowym”, który czeka obecnie na procedowanie w Senacie. Uchwalenie ustawy przez Sejm nie wprowadza jej w życie (musi zostać zatwierdzona przez Senat i podpisana przez Prezydenta RP).

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii (informacja ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-dodatku-weglowym

Gdy ustawa wejdzie w życie, informacja zostanie podana do publicznej wiadomości.

Sekretarz Gminy

Alicja Kubiś

03.08.2022 r.

Strony w dziale: