Dane Żłobka Gminnego w Kościernicy

Informacja o wydawaniu laptopów

Dodane przez admin - wt., 30/08/2022 - 12:50

Kategoria

dwoje dzieci leża obok laptopa

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kolejny krok

Laptopy w ramach programu "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" przeznaczone są dla dzieci (uczniów)
z rodzin byłych pracowników PGR. Warunkiem starania się o sprzęt, było zamieszkiwanie na terenie gminy Białogard oraz bycie członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

W listopadzie 2021 roku przeprowadzony został nabór, w wyniku którego pozytywnie zweryfikowano 191 wniosków. W przetargu zakupiono, za łączną kwotę 411.127,50 złotych, 191 sztuk laptopów HP model 255 G8. Grant pokrył w 100 procentach koszt zakupów sprzętu komputerowego.

Wszyscy beneficjenci programu będą w kolejnych dniach, od 2 września br., zapraszani do Urzędu Gminy w Białogardzie, w celu odbioru sprzętu komputerowego i podpisania umowy darowizny. Do podpisania umowy należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość
i zawierający numer PESEL zarówno dla ucznia jak i opiekuna prawnego 
(w przypadku ucznia niepełnoletniego).

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, iż pracownicy Urzędu skontaktują się wcześniej z Państwem telefonicznie, w celu wyznaczenia terminu odbioru laptopów.

Zgodnie z zasadami programu, przez 2 kolejne lata, Urząd Gminy Białogard, będzie kontrolował stan przekazanego sprzętu.

Strony w dziale: