POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ ORAZ UZALEŻNIONYM

Dodane przez admin - pt., 24/03/2023 - 18:09

Kategoria

 

POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ ORAZ UZALEŻNIONYM

 

Urząd Gminy Białogard wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białogardzie podjął działania mające na celu zwiększenie dostępności do telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Białogard, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tablicy informacyjnej Urzędu oraz tablicach sołeckich wykazu telefonów, o których mowa wyżej:

1) niebieska infolinia – 800 120 002,

2) Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie – 112/ 997

3) Profilaktyka i Terapia Uzależnień – 608 342 976 ( w każdy czwartek w godzinach 15:15 – 20:15, w nagłych przypadkach, od poniedziałku do piątku),

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie – pracownicy socjalni – w dniach
i godzinach pracy Urzędu – tel. 94 312 11 61.

 

Ponadto informujemy, że Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu I Współuzależnienia w Białogardzie, mieści się w budynku przy ul. Szpitalnej 7a (pomieszczenia dawnego szpitala). Czynna jest od poniedziałku do piątku:
Poniedziałek
800-1900
Wtorek 800-1900
Środa 800-1900
Czwartek 800-1545
Piątek 800-1600.
W przychodni pracuje dwóch certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień oraz lekarz psychiatra. Przychodnia zajmuje się pomocą dla osób uzależnionych jak i ich rodzin. Odbywają się tu sesje psychoterapii indywidualnej oraz sesje psychoterapii grupowej:
Poniedziałek godz. 1600-1800 -grupa terapii pogłębionej
Środa godz. 1630 -1830 -grupa edukacyjna
Czwartek godz. 1000-1200 -grupa motywująca.
Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie w godzinach otwarcia przychodni.
Tel.
94 312 21 00. (AM/AK)


Source URL: https://www.gmina-bialogard.pl/aktualnosc/komunikaty/942-pomoc-osobom-dotknietym-przemoca-oraz-uzaleznionym