wolne miejsca w zlobku

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STANOMINIE MA SWOJEGO PATRONA

Dodane przez admin - śr., 31/05/2023 - 14:32

Kategoria

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STANOMINIE MA SWOJEGO PATRONA

 

 

W historii każdej Instytucji Kultury są wydarzenia, które pozostaną w pamięci na zawsze. Takim doniosłym wydarzeniem, na mocy uchwały Rady Gminy Białogard z dnia 30 marca 2023r.,

stało się, nadanie imienia Wisławy Szymborskiej Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie.

19 maja br., w budynku biblioteki, miała miejsce szczególna dla gminnej instytucji uroczystość, która zbiegła się z jubileuszem 100 urodzin poetki oraz ogłoszeniem przez Senat, rok 2023, rokiem Wisławy Szymborskiej. Kulminacyjnym momentem było odsłonięcie tablicy upamiętniającej Patronkę, wybitną poetkę, polską noblistkę.

W uroczystości tej uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Pani Anna Grażyna Sztark – Senator RP, Pan Jacek Smoliński – Wójt Gminy Białogard, Pani Alicja Kubiś – Sekretarz Gminy,

Pani Anna Suszyńska-Przewodnicząca Rady Gminy Białogard, Pan Dominik Kołodziejski- wicestarosta Powiatu Białogardzkiego, Pan Piotr Woś- Zastępca Burmistrza Karlina, Pani Monika Kwaśniak- Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Pani Magdalena Niemiec- Dyrektor Białogardzkiej Biblioteki Publicznej w Białogardzie, Pani Monika Dziedzic-Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu, Pan Andrzej Sajewski-Dyrektor WOTUW w Stanominie, Pani Joanna Czupreta-Kierownik Referatu Edukacji i Przedsiębiorczości Urzędu Gminy.

Po przywitaniu gości przez Wójta Gminy Białogard, panie bibliotekarki przedstawiły krótki zarys historyczny Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii.

Chcąc przybliżyć obecnym na uroczystości, sylwetkę wybitnej polskiej poetki oraz rozbudzić zainteresowanie jej twórczością, goście zostali zaproszeni na przedstawienie o życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej.

Spotkanie to było również okazją do podziękowania pracownicom biblioteki za ich zaangażowanie w upowszechnianie wiedzy oraz promowanie kultury i pracę na rzecz społeczności lokalnej. Dyrektor Pani Ewa Juszczyk – Lachs podkreśliła wagę dobrej współpracy z Samorządem Gminy Białogard, dziękując za wszelką pomoc i wsparcie.

Była również możliwość podziwiania wyeksponowanych prac plastycznych, wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu gminy, nadesłanych na konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy Białogard oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Stanominie pod tytułem „Portret Wisławy Szymborskiej

Należy dodać, że Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie jest pierwszą placówką

w województwie zachodniopomorskim, która przyjęła za swoją patronkę, tak wybitną postać świata literatury, jaką jest Wisława Szymborska.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość, która stanowiła podkreślenie wagi funkcjonowania Biblioteki, promując także wspaniałą postać NOBLISTKI.

Ewa Juszczyk-Lachs

Bibliotekarki z Gminy Białogard oraz Monika Kwaśniak kierownik działu instrukcyjno-metodycznego podczas uroczystości nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie(1).JPG
Bibliotekarki z Gminy Białogard oraz Monika Kwaśniak kierownik działu instrukcyjno-metodycznego podczas uroczystości nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie_0.JPG
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wisławy Szymborskiej w Stanominie oraz dyrektorzy szkół z terenu Gminy Białogard wręczający upominki dla biblioteki.JPG
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wisławy Szymborskiej w Stanominie z Anną Suszyńską przewodniczącą Rady Gminy w Białogardzie z upominkiem od Rady Gminy Białogard.JPG
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im.Wisławy Szymborskiej w Stanominie w przebraniu na potrzeby przedstawienia o życiu i twórczości poetki.JPG
Prace konkursowe dzieci Portret Wisławy Szymborskiej w bibliotece w Stanominie.JPG (431.62 KB)
Senator Anna Sztark, dyrekto Ewa Juszczyk-Lachs oraz bibliotekarka pani Basia Kacprowska podczas uroczystości nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie.JPG
Symboliczne odsłonięcie tablicy na budynku biblioeki w Stanominie przez Wójta Gminy Białogard oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wisławy Szymborskiej w Stanominie.JPG
Tort z napisem Gminna Biblioteka Publiczna im. Wisławy Szymborskie w Stanominie podczas uroczystości nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie.JPG
Wójt Gminy Białogard wręczający kwiaty dla bibliotekarek z terenu Gminy Białogard podczas uroczystości nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie.JPG
Zaproszeni goście podczas uroczystości nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie (2).JPG (563.06 KB)
Zaproszeni goście podczas uroczystości nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie.JPG (578.58 KB)

Strony w dziale: