Dane Żłobka Gminnego w Kościernicy

Budowa boiska sportowego w Stanominie

Dodane przez admin - pt., 05/08/2022 - 14:50

flagi

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W STANOMINIE


 

W dniu 05 lipca 2022 r. podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania: „Budowa boiska sportowego w Stanominie”, które zostanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na działce 77 obręb 75 Stanomino, przy Szkole Podstawowej w Stanominie.

Łączny koszt inwestycji 127.993,63 zł.

Otrzymana dotacja stanowi 63,63% kosztów ogólnych inwestycji, wynosi
81 442,00.

W ramach projektu utworzone zostanie boiska o powierzchni 227,46 m2 wraz utwardzeniem powierzchni działki, montażem wyposażenia uzupełniającego (kosze do koszykówki, słupki do siatkówki).

Planowany termin zakończenia realizacji zadania ustalono na listopad 2022 roku.

Aktualnie trwają prace mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania.

Boisko

Strony w dziale: