Get Adobe Flash player

OBOWIĄZEK UTRZYMANIA ROWÓW MELIORACYJNYCH    Przypominam, iż art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm. ) stanowi, iż utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki.

   Artykuł 73 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza m. in. rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie. Jeżeli zainteresowani właściciele gruntów nie wykonują obowiązku polegającego na utrzymaniu rowów melioracyjnych organ właściwy do wydawania pozwolenia wodnoprawnego może ustalić, w drodze decyzji, proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy wykonania wyżej wymienionego obowiązku.

   Zgodnie z art. 140 ustawy Prawo Wodne organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta. Zatem jeśli którykolwiek z właścicieli korzystających z danego rowu melioracyjnego ma zastrzeżenia, co do wykonywania obowiązku utrzymania tego rowu przez innych właścicieli tegoż rowu, powinien zwrócić się z wnioskiem do starosty o wydanie stosownej decyzji określającej wykonanie tego obowiązku. Problem przymuszenia do udrożnienia rowu leży w gestii jednego z właścicieli rowu (w drodze powództwa cywilnego) bądź Starosty Białogardzkiego jako organu właściwego w wyżej wymienionej sprawie.

   Mając na uwadze powyższe proszę o prawidłowe wykonanie wynikających z przepisów prawa obowiązków w zakresie właściwego utrzymania rowów.

 

Wójt Gminy Białogard

Jacek Smoliński

przejdź na kanał youtube

nasza strona na facebooku

 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Białogard


strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mapa Gminy Białogard

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Siła w grupie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Copyright © 2016. All Rights Reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem