Firma Goodvalley chciałaby ogłosić XIII edycję Konkursu „Działajmy razem”
W konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będą wspólne działania mieszkańców lokalnego środowiska i pracowników Goodvalley Polska na rzecz polepszenia życia w danej miejscowości.
W konkursie wspierane będą działania przynoszące wymierne i trwałe efekty. Działania związane z ochroną środowiska
Ważną zasadą konkursu jest, aby w działaniach wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne oraz zasoby finansowe i ludzkie udostępnione przez Goodvalley Polska.
Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo w załączeniu.

Zachęcamy bardzo do promocji konkursu oraz do zgłaszania projektów w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.