Spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Domyślna grafika

 SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Informacje o NSP 2021

UWAGA

Komunikat Centralnego Biura Spisowego dotyczący przedłużenia do 16 lutego 2021 r. terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

  /-/ Janusz Dygaszewicz


Source URL: https://www.gmina-bialogard.pl/strona/606-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021