wolne miejsca w zlobku

Państwo Zofia i Paweł Kołodziejscy z Redlina

Małżeństwem są od 1971 r. Mają sześcioro dzieci, z których dwóch synów kontynuuje pracę w gospodarstwie rolnym. Rodzice Pana Pawła w roku 1947 przyjechali do Redlina. Do czasu „urządzenia się” pozostawili swoją jedyną wówczas córeczkę na rok, pod opieką siostry mamy Pana Pawła. Ojciec pochodził z miejscowości Zawady, powiat kutnowski w województwie łódzkim, mama zaś z miejscowości Choceń, powiat włocławski w województwie kujawsko-pomorskim. Ówczesne przepisy dawały możliwość uzyskania jedynie 9,5 ha gruntu na rodzinę. Jednak z chwilą wyprowadzenia się sąsiadów Państwo Kołodziejscy wykupili od Skarbu Państwa kolejne grunty, co pozwoliło na powiększenie gospodarstwa do 15 ha. Poza tym posiadali 5 sztuk krów (z przychówkiem 10), owce -67 szt., świnie ok. 20 szt., drób – kury, kaczki, gęsi, indyki.

Powiększała się też rodzina Państwa Kołodziejskich. W 1949 r. urodził się syn – Paweł, później Grażyna i Jerzy. W latach 1947/1949 ojciec Pana Pawła pełnił funkcję Wójta, który między innymi osiedlał na białogardzkiej ziemi nowych osadników. Rodzice Pani Zofii byli jednymi z pierwszych osadników białogardzkiej gminy. Ojciec przyjechał tu na przełomie lat 1945/1946, mama zaś już tu mieszkała przyjeżdżając nieco wcześniej. Oboje trafili do Lulewic i zostali sąsiadami. Tak jak inni, ojciec Pani Zofii otrzymał 9 ha gruntu, a poza pracą na roli, pracował zawodowo, początkowo w Rejonie Dróg Publicznych, później w Zakładzie Energetycznym. Mama Pani Zofii również pracowała zawodowo. W 1955 r. rodzina powiększyła się o córkę Halinę, a w 1956 o córkę Elżbietę.

W późniejszym czasie gospodarstwo swoje rodzice Pani Zofii przekazali na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę.
W 1978 r. Pan Paweł Kołodziejski przejął całe gospodarstwo po swoich rodzicach i sukcesywnie wraz z małżonką powiększał je, aż do 83 ha, modernizował, wyposażał w sprzęt i maszyny. W międzyczasie zwiększała się również liczebność bydła do 75 szt. i świń – 180 szt.

W 1992 r. Państwo Kołodziejscy przekazali na rzecz najstarszego syna Tomasza 19 ha gruntu, zaś w 2011 pozostałe grunty wraz z inwentarzem, na rzecz syna Bartka. Obaj Panowie sukcesywnie rozwijają swoje gospodarstwa.
Dziś Pan Bartłomiej prowadzi uprawę zbóż, roślin strączkowych i oleistych oraz hodowlę bydła (posiada 75 szt.) zaś Pan Tomasz poza uprawami rolnymi wraz
z małżonką prowadzą chów i hodowlę zwierząt, m.in. drobiu.

Mimo ciężkiej pracy na roli, mimo licznej rodziny, zarówno Pan Paweł jak i Pani Zofia aktywnie uczestniczyli w życiu miejscowej społeczności pełniąc funkcje społeczne. Pani Kołodziejska była m.in. Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich zaś Pan Kołodziejski radnym Rady Gminy Białogard.
Zarówno Pani Zofia jak i Pan Paweł, nadal w miarę swoich możliwości, pomagają w prowadzeniu gospodarstwa.
Wielkim szczęściem i radością są wnuki, o których z dumą opowiada Pani Zofia.

Strony w dziale: