wolne miejsca w zlobku

Państwo Maria i Romuald Leper z Pękanina

Rodzina Pani Marii w gminie Białogard osiedliła się w 1946 r. przyjeżdżając na te ziemie z Wołynia. Los doświadczył ich jako świadków rzezi wołyńskiej i nieludzkich wydarzeń jakie miały miejsce na Ukrainie w czasie II wojny światowej. Wprawdzie rodzina Pani Marii objęła gospodarstwo we wsi Pękanino, jednak ani ona sama, ani jej rodzeństwo nie kontynuowało pracy swoich rodziców na roli. Zostało więc to gospodarstwo zdane na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenie emerytalne matki Pani Marii.

Rodzina Pana Romualda przyjechała do gminy Białogard rok później, w 1947 r. Wspomnienia Pana Lepera sięgają dramatycznych wydarzeń związanych z zesłaniem rodziny na Sybir. Przyjazd do Polski i osiedlenie się w małej miejscowości Pękanino otworzyły nowy rozdział życia Pana Romualda.

Początkowo gospodarstwo prowadzone było wspólnie z kuzynostwem, jednak w miarę upływu czasu Pan Romuald wraz ze swoją matką rozpoczęli własną działalność.

Bliskie sąsiedztwo, wspieranie się i wzajemna pomoc, zaowocowały połączeniem Pani Marii i Pana Romualda węzłem małżeńskim.

Prowadzone wspólnie gospodarstwo liczyło ok. 12 ha, z czasem jednak powiększało się o dodatkowe grunty (do ok. 40 ha). Wcześniej prowadzona działalność dotyczyła zarówno uprawy zbóż, ziemniaków, hodowli bydła jak i trzody chlewnej. Pani Maria poza pracą w gospodarstwie, w latach 1952 - 1990 była pracownicą Banku Spółdzielczego w Białogardzie.

Dziś gospodarstwo to od 1993r. prowadzi synowa Państwa Leper Pani Iwona wraz z mężem Wiesławem. Jest to uprawa zbóż oraz ziemniaków. Powierzchnia gospodarstwa liczy ok. 25 ha.

Zarówno Pani Maria jak i Pan Romuald, pomimo sędziwego wieku, nadal w miarę swoich możliwości, pomagają w jego prowadzeniu.

Wielkim szczęściem i radością są wnuki, o których z dumą opowiada Pani Maria.

Strony w dziale: