zlobek

Jan Kaleja

Jan Kaleja

Słowa Bruce Lee „Chęci nie wystarczą, trzeba działać” w pełni oddają charakter Pana Jana Kaleji, działacza sportowego z Gminy Białogard. Działania na rzecz sportu Pan Kaleja ma w krwi. W Ludowych Zespołach Sportowych działa od 15 roku życia, zaczęło się od tenisa i siatkówki w Ludowym Klubie Sportowym „Orkan” Słupsk. W latach 1971 -1998 przewodniczył kolejno kołom LZS w Czarnowęsach, Stanominie i w Byszynie. Od 1999 r. pełni funkcję Przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia LZS w Białogardzie, od 2004 r. jest Sekretarzem Powiatowego Zrzeszenia LZS w Białogar- dzie, a od 2007 r. Sekretarzem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS w Szczecinie.

Pan Jan jest instruktorem piłki nożnej, sędzią: podnoszenia ciężarów, piłki siatkowej, piłki nożnej i tenisa stołowego.

Pracę na rzecz sportu Pan Kaleja łączy z działalnością w innych dziedzinach. Był ławnikiem, w latach 1965 - 1998 był Instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Od 2001 r. jest Sołtysem Sołectwa Nawino, od 2002 r. pełni funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia Sołtysów i Przedstawicieli Środowisk Wiejskich Gminy Białogard. Od 2003r. przewodniczy Powiatowemu Konwentowi Sołtysów w Białogardzie.

Zasługi Pana Kaleji zostały nagrodzone Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnymi i Złotym Gryfem Zachodniopomorskim, Medalem za Zasługi dla Województwa Koszalińskiego, Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Zapasów, odznaką Zasłużony Działacz LZS, Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej, Złotą Odznaką Honorową Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, Złotą Odznaką Honorową Koszalińskiego Związku Piłki Nożnej i Złotą Odznaką Honorową LZS.

Pan Jan ma czworo dzieci, żona Jadwiga wspiera męża i sama aktywnie działa na rzecz sportu.

Strony w dziale: