Pomoc ukrainie

Lista dzieci przyjętych do Żłobka Gminnego w Kościernicy od dnia 04.05.2022 r.

Lista dzieci przyjętych do Żłobka Gminnego w Kościernicy od dnia 04.05.2022 r. została wywieszona w siedzibie Żłobka. 
                                                          Dyrektor 
                                       Żłobka Gminnego w Kościernicy 
                                                       Maria Giec 
 

Strony w dziale: